Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky,zákony,záměry,veřejnoprávní smlouvy

Vyhlášky, zákony, záměry, veřejnoprávní smlouvy

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost od - do
Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Hraničné Petrovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

01.01.2001

do 

20.5.2016 

Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 2/2010, o místním poplatku ze psů 01.01.2011
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013 

29.07.2016
Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hraničné Petrovice

21.05.2016


23.06.2017

 Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

29.07.2016

31.12.2017 

 Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hraničné Petrovice 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška obce Hraničné Petrovice č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2018
Obecně závazné vyhlášky obce Hraničné Petrovice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a základních škol 16.2.2018

Dokumenty ke stažení

Nařízení

Provozní řád

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Oznámení

Pravidla

Výběrová řízení

 

Smlouvy

 

Veřejnoprávní smlouvy

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Zájemci o palivové dříví

 Samovýroba a prodej dříví.pdf

Mapový portál

Dotace od Olomouckého kraje

Dotace

KE KOŘENŮM - PETROVICKÁ ALEJ

dotace - ke kořenům.jpg

 


Dotace od Olomouckého kraje

Dotace - Evropská unie a Evropský sociální fond

Dotace
ESF[3].jpg

č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015

NOVÝ LETÁK-LZZ-obec cb2014.doc

Projekt financovaný z ESF VPP - 2015

 

Návštěvnost stránek

108369
hranicne_petrovice_bottom.png