Fulltextové vyhledávání

26. 10. Erik

Zítra: Šarlota, Zoe
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 13:00 - 17:00  
  středa 13:00 - 17:00 16:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: 585 036 076

 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@hranicnepetrovice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice č. p. 75, 785 01 Šternberk

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • adresa místa trvalého pobytu

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 13:00 - 17:00  
středa 13:00 - 17:00 16:00 - 17:00

Telefonické podání: 585 036 076
Poštou na adresu: Obecní úřad Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice č.p.75, 785 01 Šternberk
Elektronicky na e-mail: obec@hranicnepetrovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: p76a7mj
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice č.p.75, 785 01 Šternberk
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace.pdf
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15 dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)
2,50 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
15,00 Kč
ostatní náklady
dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Žádosti - odpovědi

rok žádost odpověď
2019 xxx Odpověď č.j. 260/2019.pdf
2018 Žádost č.j. 143/2018.pdf Odpověď č.j. 156/2018.pdf
2017 Žádost č.j. 191/2017.pdf Odpověď č.j. 219/2017.pdf
2017 Žádost č.j. 210/2017.pdf Odpověď č.j. 211/2017.pdf
2017 Žádost č.j. 55/2017.pdf Odpověď č.j. 64/2017.pdf
2017 Žádost č.j. 77/2017.pdf Odpověď č.j. 78/2017.pdf
2016 Žádost č.j. 23/2016.pdf Odpověď č.j. 34/2016.pdf
Odpověď č.j. 76/2016.pdf
2015 Žádost č.j. 87/2015.pdf Odpověď č.j. 94/2015.pdf
2015 Žádost č.j. 54/2015.pdf Odpověď č.j. 78/2015.pdf
2014 Žádost č.j. 81/2014.pdf Odpověď č.j. 82/2014.pdf

Počasí

Pondělí Zataženo 13/8 °C
Úterý Oblačno 11/6 °C
Středa Jasno 11/4 °C
Čtvrtek Zataženo 13/8 °C